Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Dimarts, 28 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negociacions del conveni col·lectiu (Tram. 322-00352/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de la negociació laboral (Tram. 322-00363/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la informació d'àmbit polític fins al 27 de setembre de 2015 (Tram. 322-00353/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les garanties i el control intern del compliment dels principis de pluralisme i neutralitat (Tram. 322-00356/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Sentència 127/2015 de l'Audiència Nacional (Tram. 322-00354/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les sentències judicials relatives a la reducció per l'acord de viabilitat (Tram. 322-00355/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la sentència relativa a la reducció per l'acord de viabilitat (Tram. 322-00358/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la sentència de l'Audiència Nacional que afecta els treballadors de TV3 (Tram. 322-00361/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la confluència dels informatius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya (Tram. 322-00357/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'entrevista a la ministra de Foment feta al desembre del 2014 (Tram. 323-00145/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un monogràfic sobre el cas que afecta la família Pujol (Tram. 323-00146/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius de la programació de la pròxima temporada (Tram. 323-00147/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius de la programació de la pròxima temporada (Tram. 323-00148/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals TV3 no fa una programació informativa diària lligada a l'actualitat (Tram. 322-00359/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el consorci amb IB3 i Radiotelevisió Valenciana (Tram. 322-00360/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la proposta de creació d'un consorci de mitjans públics de Catalunya, les Illes i el País Valencià (Tram. 322-00364/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la campanya de les eleccions al Parlament (Tram. 322-00362/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'actuació de la defensora de l'audiència el 2014 (Tram. 322-00365/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director d'Estratègia Corporativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els eixos i els àmbits d'intervenció de la Direcció d'Estratègia Corporativa (Tram. 323-00149/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Comercial i Màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades de facturació comercial del 2015 (Tram. 323-00150/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.