Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 29 de maig de 2015
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Carącter de la sessió:
Sessió ordinąria

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als ņrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -corresponents a la sessió que es va posposar el mes d'abril-

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions derivades de la sentčncia del Tribunal Suprem contrąria a l'aplicació de la reducció per l'acord de viabilitat (Tram. 322-00310/10)

   Nśria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació de la negociació del conveni, la reducció per l'acord de viabilitat (RAV) i la contractació de personal (Tram. 322-00314/10)

   Sergi Sabrią i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació de la sentčncia del Tribunal Suprem relativa a la reducció del 5% de la retribució dels treballadors de Catalunya Rądio (Tram. 322-00321/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els efectes sobre els altres treballadors de la Corporació de la sentčncia del Tribunal Suprem relativa a la reducció del 5% de la retribució dels treballadors de Catalunya Rądio (Tram. 322-00322/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació dels treballadors de l'Ąrea de Serveis Artķstics (Tram. 322-00312/10)

   Nśria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les reivindicacions laborals del personal de la Corporació (Tram. 322-00316/10)

   Marta Ribas Frķas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu (Tram. 322-00324/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els continguts del programa "Divendres" de TV3 (Tram. 323-00127/10)

   Santi Rodrķguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bąsics i les lķnies estratčgiques de la nova programació del canal 33 (Tram. 323-00129/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de seguiment de la campanya electoral de les eleccions municipals (Tram. 322-00313/10)

   Sergi Sabrią i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la informació d'ąmbit polķtic per a les eleccions del 24 de maig de 2015 (Tram. 322-00318/10)

   Santi Rodrķguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a la cobertura informativa de les eleccions municipals i al Consell General d'Aran (Tram. 322-00326/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la partida econņmica destinada a coproduccions i produccions associades (Tram. 322-00315/10)

   Sergi Sabrią i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la data lķmit per a desbloquejar els contractes de producció associada i les cartes de compromķs del Departament de Coproduccions (Tram. 322-00319/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el motiu per a no signar cartes de compromķs amb projectes que ja han estat seleccionats a la comissió interna de coproduccions (Tram. 322-00320/10)

   Nśria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del mandat marc de la Corporació respecte a la promoció de l'audiovisual en catalą (Tram. 323-00126/10)

   Marta Ribas Frķas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els drets d'emissió de la fórmula 1 (Tram. 322-00317/10)

   Santi Rodrķguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions amb relació al tancament definitiu dels pressupostos del 2014 (Tram. 322-00323/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la posició de lideratge dels informatius de la Corporació (Tram. 322-00325/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Catalunya Rądio a respondre oralment en comissió sobre els resultats de la primera onada de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00128/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

 • 2

  Preguntes amb resposta oral als ņrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -corresponents a la sessió del mes de maig-.

  • 2.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la dinamització de "Tria 33" (Tram. 323-00130/10)

   Sergi Sabrią i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa "Economia en colors" (Tram. 323-00131/10)

   Marta Ribas Frķas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament del procés polķtic de Catalunya al "Telenotķcies" (Tram. 323-00133/10)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bąsics i les lķnies estratčgiques de la programació d'estiu de TV3 (Tram. 323-00135/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació de TV3 i de Catalunya Rądio durant la campanya de les eleccions municipals del 2015 (Tram. 322-00330/10)

   Nśria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa dels mitjans de la Corporació durant la campanya electoral de les eleccions municipals (Tram. 322-00338/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la vaga de treballadors en el perķode electoral (Tram. 323-00134/10)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les vagues i els fets del 22 de maig de 2015 (Tram. 322-00327/10)

   Sergi Sabrią i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les vagues parcials convocades pels comitčs d'empresa de la Corporació durant la campanya electoral de les eleccions municipals (Tram. 322-00334/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de contractar personal per a fer substitucions en serveis de la Corporació (Tram. 322-00329/10)

   Marta Ribas Frķas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negociacions del conveni amb els treballadors (Tram. 322-00331/10)

   Nśria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació col·lectiva per un nou marc laboral per al personal de la Corporació (Tram. 322-00335/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació dels mśltiplexs (Tram. 322-00328/10)

   Sergi Sabrią i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al director de Catalunya Rądio a respondre oralment en comissió sobre les dades d'audičncia i les novetats per a la prņxima temporada de Catalunya Rądio (Tram. 323-00132/10)

   Nśria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres dades d'audičncia (Tram. 322-00333/10)

   Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a la convocatņria de nous projectes del Departament de Coproduccions (Tram. 322-00332/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'entrada de Mediaset a l'accionariat d'Emissions Digitals de Catalunya (Tram. 322-00336/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'impacte que tindrą en el pressupost de la Corporació la no-devolució de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 322-00337/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al director de Catalunya Rądio a respondre oralment en comissió sobre el canvi de freqüčncia horąria i de continguts de les rodes informatives de Catalunya Informació (Tram. 323-00136/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el procés de desconnexió dels informatius comarcals de TV3 en alta definició (Tram. 323-00137/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergčncia i Unió

   Substanciació.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per a presentar la Memņria del 2014 (Tram. 359-00024/10)

  Roger Loppacher i Crehuet, President

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per a presentar l'Informe sobre l'audiovisual a Catalunya corresponent al 2014 (Tram. 359-00027/10)

  Roger Loppacher i Crehuet, President

  Sessió informativa.