Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 31 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un llibre blanc sobre l'audiovisual (Tram. 250-01215/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 375, 63)

 • 2

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 2.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els monòlegs d'Empar Moliner al programa "Els matins", de TV3 (Tram. 323-00103/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu dels programes esportius (Tram. 323-00104/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les crítiques rebudes amb relació a la cobertura informativa de la declaració de Jordi Pujol del 25 de juliol de 2014 (Tram. 322-00243/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del cas Pujol i dels preparatius del procés participatiu del 9 de novembre de 2014 (Tram. 323-00102/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de TV3 del procés polític que viu Catalunya (Tram. 322-00233/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació i el seguiment previstos per al 9 de novembre en els mitjans públics (Tram. 322-00238/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu del procés participatiu del 9 de novembre de 2014 (Tram. 322-00241/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el cost de la cobertura informativa de la manifestació de l'11 de setembre de 2014 a Barcelona i sobre les audiències dels mitjans de la Corporació d'aquell dia (Tram. 322-00244/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les crítiques rebudes per la cobertura informativa dels actes de celebració del 12 d'octubre de 2014 (Tram. 322-00245/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les crítiques per la previsió meteorològica dels mitjans de la Corporació del 12 d'octubre de 2014 (Tram. 322-00247/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries per al 2015 i la represa de les negociacions del conveni amb la part social (Tram. 322-00234/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de treball amb els treballadors i llurs representants després de les eleccions sindicals (Tram. 322-00237/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu (Tram. 322-00239/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la unificació de les delegacions de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio a Madrid (Tram. 322-00235/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la unificació de les delegacions de TV3 i de Catalunya Ràdio a Madrid (Tram. 322-00246/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la supressió del múltiplex (Tram. 322-00236/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la resolució dels efectes de l'eliminació d'un múltiplex (Tram. 322-00240/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i les fases del procés per a adequar la Corporació als nous models de consum audiovisual (Tram. 322-00242/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la creació de la Direcció d'Explotació i Enginyeria i l'estratègia de la Corporació en aquests àmbits (Tram. 322-00248/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el desenvolupament de la divuitena edició de la Festa dels Súpers (Tram. 323-00105/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per a presentar l'Informe sobre l'audiovisual a Catalunya corresponent al 2012 i al 2013 (Tram. 359-00018/10)

  Roger Loppacher i Crehuet, President

  Sessió informativa.

 • 4

  Compareixença del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el procés d'autorització del lloguer de llicències de Canal Català al grup El Punt Avui (Tram. 357-00686/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.