Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 25 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procediment obert pel canvi de criteri pel que fa a la deducció de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 322-00207/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a emplaçar les seus territorials (Tram. 323-00088/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura territorial dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00211/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de cobertura informativa territorial amb recursos propis (Tram. 322-00215/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la informació per a joves i adolescents (Tram. 323-00089/10)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els comentaris d'alguns contertulians del programa "Els matins", de TV3, sobre Societat Civil Catalana (Tram. 323-00090/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de Societat Civil Catalana (Tram. 323-00092/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la denúncia presentada per Societat Civil Catalana davant del Consell de l'Audiovisual de Catalunya contra els mitjans de la Corporació (Tram. 322-00213/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'incorporar nous criteris per a seleccionar els contertulians de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00208/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el grau de pluralisme polític, social i territorial en els espais informatius i d'entreteniment de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00209/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de control del pluralisme polític als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00214/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la preservació del patrimoni cultural audiovisual (Tram. 322-00210/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els drets d'emissió dels grans esdeveniments esportius (Tram. 323-00091/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el rendiment dels drets esportius (Tram. 323-00097/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la renovació dels drets de la fórmula 1 (Tram. 322-00212/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la informació relativa als habitatges d'ús turístic (Tram. 323-00093/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la cobertura dels actes de l'Onze de Setembre per TV3 (Tram. 323-00094/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la cobertura dels actes de l'Onze de Setembre per Catalunya Ràdio (Tram. 323-00095/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els continguts de la programació vinculats a l'àmbit de l'esport (Tram. 323-00098/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats de Catalunya Ràdio en el darrer baròmetre de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00096/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.