Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 27 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el procés d'autorització del lloguer de llicències de Canal Català al grup El Punt Avui (Tram. 356-00688/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 2.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a decidir els contertulians de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00196/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la baixa representació de dones als mitjans de comunicació (Tram. 322-00199/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de les negociacions del conveni amb la part social (Tram. 322-00197/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació laboral amb els representants dels treballadors (Tram. 322-00203/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les retribucions de determinats càrrecs de la Corporació (Tram. 322-00206/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la valoració del primer any de funcionament del procediment d'acomiadament col·lectiu (Tram. 322-00200/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les alternatives que preveu la Corporació amb relació als canvis en la deducció de l'IVA en cas que es facin efectius (Tram. 322-00198/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procediment obert pel canvi de criteri pel que fa a la deducció de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 322-00204/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat del Servei Català de Doblatge (Tram. 323-00079/10)

   Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el risc de perdre un múltiplex (Tram. 322-00201/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les mocions del Parlament (Tram. 322-00202/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació d'estiu (Tram. 323-00080/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la programació d'estiu (Tram. 323-00081/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'evolució dels principals programes informatius i d'entreteniment de TV3 en els períodes 2012-2013 i 2013-2014 (Tram. 323-00082/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'evolució dels principals programes informatius i d'entreteniment de Catalunya Ràdio en els períodes 2012-2013 i 2013-2014 (Tram. 323-00083/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'impacte en els resultats d'audiència de la nova distribució d'audímetres (Tram. 323-00084/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el conveni amb la Universitat Jaume I per a emetre programes de Catalunya Ràdio a través de l'emissora Vox UJI Ràdio (Tram. 323-00085/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió dels mitjans audiovisuals (Tram. 322-00205/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de les províncies de Lleida i Tarragona (Tram. 323-00086/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la immigració a TV3 (Tram. 323-00087/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.