Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 11 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el responsable del contingut dels serveis informatius (Tram. 323-00066/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures de transparència en la contractació de produccions externes (Tram. 322-00169/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa del canal 33 "Cosins germans" (Tram. 323-00069/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació per a difondre i promoure les diverses modalitats esportives (Tram. 323-00074/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació prevista amb relació a les eleccions al Parlament Europeu (Tram. 322-00170/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a cobrir els actes de presentació de plataformes i associacions de la societat civil (Tram. 322-00175/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el darrer informe del Consell Assessor de Continguts i de Programació (Tram. 322-00171/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés d'externalització del Departament Comercial de TV3 (Tram. 322-00172/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'adjudicació del concurs per a l'externalització del Departament Comercial de TV3 (Tram. 322-00174/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres reunions relatives al conveni i el calendari de negociacions (Tram. 322-00173/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els resultats d'audiència i la relació amb els nous audímetres (Tram. 323-00067/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme lingüístic a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00176/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la publicitat en espais informatius (Tram. 323-00068/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a eixugar el dèficit del 2013 (Tram. 322-00177/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'evolució de l'execució pressupostària durant el 2014 (Tram. 322-00178/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació que defineixen la vinculació de Televisió de Catalunya amb les comarques (Tram. 323-00070/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació que defineixen la vinculació de Catalunya Ràdio amb les comarques (Tram. 323-00071/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació per a satisfer les necessitats culturals dels ciutadans (Tram. 323-00072/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació per a satisfer les necessitats culturals dels ciutadans (Tram. 323-00073/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a estrènyer els vincles amb les altres comunitats de llengua i cultura catalanes (Tram. 322-00179/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la suspensió de la intenció d'externalitzar la gestió de l'àrea comercial de Televisió de Catalunya (Tram. 250-00769/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 169, 26; esmenes: BOPC, 209, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la reserva de fons de La Marató per a projectes de medicina preventiva en la població infantil (Tram. 250-00884/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 43; esmenes: BOPC, 276, 18)