Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 28 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni de la Corporació i del conveni de l'externalització del Departament Comercial de TV3 (Tram. 322-00156/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu (Tram. 322-00157/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la recuperació d'un marc laboral estable i el garantiment de la sostenibilitat econòmica de la Corporació (Tram. 322-00159/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de negociació de les condicions laborals a la Corporació (Tram. 322-00166/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'acord signat entre la direcció i els representants dels treballadors el 21 de febrer de 2014 (Tram. 322-00167/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris d'emissió de la informació a Televisió de Catalunya (Tram. 323-00059/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la retransmissió del partit de la Lliga de Campions entre el Manchester City i el Futbol Club Barcelona (Tram. 323-00062/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les valoracions polítiques en els programes d'humor i entreteniment (Tram. 323-00061/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament que es va donar al debat general sobre la pobresa (Tram. 322-00160/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a la retransmissió de les sessions del Ple del Parlament (Tram. 322-00162/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris informatius amb relació als casos de corrupció (Tram. 322-00163/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'externalització del Departament Comercial (Tram. 322-00158/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les previsions relatives al calendari de reunions i a la disponibilitat pressupostària de la comissió de documentals, ficció i animació (Tram. 323-00060/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia per a esdevenir motor del sector audiovisual (Tram. 322-00161/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació pressupostària de la Corporació (Tram. 322-00164/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions d'execució pressupostària per als mesos d'abril a desembre del 2014 (Tram. 322-00165/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de les audiències dels canals de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00063/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de les audiències dels mitjans de la Corporació a Internet (Tram. 322-00168/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el contracte pels drets d'emissió de les curses de fórmula 1 (Tram. 323-00064/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la pròxima onada de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00065/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per a presentar l'Informe sobre l'audiovisual a Catalunya corresponent al 2011 (Tram. 359-00008/10)

  Roger Loppacher i Crehuet, President

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per a presentar les memòries del 2011, el 2012 i el 2013 (Tram. 359-00013/10)

  Roger Loppacher i Crehuet, President

  Sessió informativa.