Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 28 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els costos econòmics dels contractes esportius (Tram. 322-00143/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació dels convenis col·lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00144/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni (Tram. 322-00145/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni amb els representants dels treballadors de la Corporació (Tram. 322-00148/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negociacions amb els treballadors de la Corporació (Tram. 322-00149/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació col·lectiva a la Corporació (Tram. 322-00153/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la negociació col·lectiva a la Corporació (Tram. 322-00154/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris del "Telenotícies vespre" del 4 de febrer de 2014 per a informar del conflicte entre treballadors i directius a les instal·lacions de TV3 (Tram. 323-00051/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament d'una notícia sobre prostitució en els informatius del 22 de febrer de 2014 (Tram. 323-00052/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la instrumentalització de la informació esportiva (Tram. 323-00054/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'externalització del Departament Comercial de TV3 (Tram. 322-00146/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mostres de manca de pluralisme i neutralitat (Tram. 323-00055/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat política dels mitjans de la Corporació (Tram. 322-00147/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la dimissió en bloc dels membres del Consell Professional de TV3 (Tram. 323-00053/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la proposta de modificació de les lleis audiovisuals (Tram. 322-00150/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària de la Corporació (Tram. 322-00151/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'impacte de les mesures pressupostàries en la producció pròpia i la indústria audiovisual (Tram. 322-00152/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució dels ingressos per publicitat al gener i al febrer del 2014 (Tram. 322-00155/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'impacte de la vaga convocada pel comitè d'empresa de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00056/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'impacte de la vaga convocada pel comitè d'empresa de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00057/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació del segon trimestre del 2014 de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00058/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.