Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 31 de gener de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu (Tram. 322-00130/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu (Tram. 313-00014/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació amb els treballadors de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00132/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació dels convenis col·lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00133/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu (Tram. 322-00140/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'efecte dels resultats del tancament del pressupost del 2013 en la negociació dels convenis col·lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00134/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat dels serveis informatius (Tram. 323-00045/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la utilització en el "Telenotícies migdia" d'un mapa en què Catalunya figura com a estat independent (Tram. 323-00046/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'exaltació del separatisme a la televisió pública (Tram. 323-00047/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els objectius del nou format del "Telenotícies" (Tram. 323-00048/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el nou format del "Telenotícies" (Tram. 323-00050/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el temps dedicat pel "Telenotícies" a l'aprovació del pressupost de la Generalitat del 2014 (Tram. 313-00015/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el cost del programa "Afers exteriors" (Tram. 313-00016/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la liquidació del pressupost del 2013 (Tram. 322-00141/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pressupost del 2014 (Tram. 322-00135/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament de les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al País Valencià (Tram. 322-00136/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00137/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions de promoció i difusió de la cultura (Tram. 322-00138/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la programació infantil i juvenil (Tram. 323-00049/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el cost econòmic dels contractes esportius i del patrocini de clubs (Tram. 322-00139/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'adjudicació del concurs d'externalització comercial (Tram. 322-00142/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.