Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 26 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'execució del pressupost de la Corporació (Tram. 322-00073/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució dels ingressos per publicitat del primer semestre del 2013 (Tram. 322-00074/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a garantir l'estabilitat pressupostària de la Corporació (Tram. 322-00075/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'execució dels procediments d'acomiadament col·lectiu a Televisió de Catalunya i a Catalunya Ràdio (Tram. 322-00076/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'impacte de les convocatòries de vaga dels comitès d'empresa de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00077/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negociacions del procediment d'acomiadament col·lectiu dels treballadors de la Corporació (Tram. 322-00079/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació de l'expedient de regulació d'ocupació de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00081/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el model de mitjans públics que comporta l'expedient de regulació d'ocupació de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00082/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el coneixement que té del model de gestió de la Corporació que han proposat alguns treballadors (Tram. 322-00083/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estat de les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació de la Corporació (Tram. 322-00084/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures alternatives per a reduir l'afectació en els acomiadaments i la rebaixa de sous a la Corporació (Tram. 322-00085/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negociacions relatives a l'expedient de regulació d'ocupació (Tram. 322-00088/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris d'aplicació de l'expedient de regulació d'ocupació i la consideració del model alternatiu presentat pels treballadors (Tram. 322-00089/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració del contracte programa de la Corporació (Tram. 322-00078/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de Televisió de Catalunya en el període del setembre al desembre del 2013 (Tram. 323-00029/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la programació de Catalunya Ràdio en el període del setembre al desembre del 2013 (Tram. 323-00030/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la programació de Catalunya Ràdio per a la temporada 2013-2014 (Tram. 323-00032/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el seguiment informatiu previst per als actes institucionals i socials de l'11 de setembre i el 12 d'octubre del 2013 (Tram. 322-00087/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés d'externalització de la gestió del servei comercial de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00080/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els contractes amb productores i els drets d'emissió que acaben aquesta temporada (Tram. 322-00086/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a garantir el pluralisme en les tertúlies polítiques (Tram. 323-00031/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el tancament de les delegacions territorials de TV3 a les Terres de l'Ebre, Pirineu central, Pallars i Catalunya del Nord (Tram. 250-00249/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 42; esmenes: BOPC, 78, 24)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment del principi fundacional de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio de model de servei públic arrelat al territori (Tram. 250-00375/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 64; esmenes: BOPC, 97, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la retransmissió íntegra dels plens del Parlament pel canal 3/24 de Televisió de Catalunya (Tram. 250-00457/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 53)