Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 28 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el trencament de negociacions dels convenis col·lectius i la intenció de la Corporació d'obrir un expedient de regulació d'ocupació (Tram. 356-00292/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el trencament de negociacions dels convenis col·lectius i la intenció de la Corporació d'obrir un expedient de regulació d'ocupació (Tram. 356-00293/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 3.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius per a impulsar un expedient de regulació d'ocupació a la Corporació (Tram. 322-00055/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 3.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no ha volgut negociar amb el comitè d'empresa abans de presentar l'expedient de regulació d'ocupació a la Corporació (Tram. 322-00056/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 3.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el cost i el finançament de l'expedient de regulació d'ocupació a la Corporació (Tram. 322-00057/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 3.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reducció pressupostària que han aplicat a la Corporació abans de presentar l'expedient de regulació d'ocupació (Tram. 322-00058/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 3.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la qualitat, el rigor i la competitivitat de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00059/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 3.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el moment en què es van considerar esgotades totes les vies prèvies a la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació (Tram. 322-00061/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el calendari i l'inici de negociacions relatives a l'expedient de regulació d'ocupació (Tram. 322-00062/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius per a la suspensió temporal de les negociacions dels convenis laborals de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00064/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les causes econòmiques que fan necessària l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació (Tram. 322-00065/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les causes organitzatives que fan necessària l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació (Tram. 322-00066/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les causes productives que fan necessària l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació (Tram. 322-00067/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris d'afectació de l'expedient de regulació d'ocupació (Tram. 322-00068/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'impacte d'un expedient de regulació d'ocupació en el procés de creació d'una empresa única de mitjans (Tram. 322-00069/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'afectació de l'expedient de regulació d'ocupació en l'organització i l'estructura actuals de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00070/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reducció de la plantilla de les entitats de la Corporació (Tram. 322-00072/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el canvi en els ingressos i les despeses com a conseqüència de l'externalització del departament comercial de la Corporació (Tram. 322-00060/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'execució del pressupost de la Corporació (Tram. 322-00063/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la limitació de les emissions de les comissions i els plens del Parlament de Catalunya (Tram. 323-00027/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 3.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat i la neutralitat del programa "Singulars" de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00028/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els encàrrecs i el pressupost per als programes de commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714 (Tram. 322-00071/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.21

   Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el trencament de negociacions dels convenis col·lectius i la intenció de la Corporació d'obrir un expedient de regulació d'ocupació (Tram. 357-00307/10)

   Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

   Compareixença.

  • 3.22

   Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el trencament de negociacions dels convenis col·lectius i la intenció de la Corporació d'obrir un expedient de regulació d'ocupació (Tram. 357-00308/10)

   Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

   Compareixença.

Nota: El president, si escau, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar les compareixences relatives als punts 1 i 2 de l'ordre del dia