Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 10 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants del comitè d'empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació actual (Tram. 357-00085/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de representants del comitè professional de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar de la situació del mitjà en matèria de continguts i de criteris dels professionals (Tram. 357-00087/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació laboral i sobre les seves propostes amb relació als convenis laborals i al contracte programa (Tram. 357-00089/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de representants del comitè d'empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació actual (Tram. 357-00090/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de representants del comitè professional de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació del mitjà en matèria de continguts i de criteris dels professionals (Tram. 357-00091/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació laboral i sobre les seves propostes amb relació als convenis laborals i al contracte programa (Tram. 357-00092/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.