Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 26 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de representants del comitè d'empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre la situació actual (Tram. 356-00089/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de representants del comitè d'empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre la situació actual (Tram. 356-00091/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de representants del comitè professional de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin de la situació del mitjà en matèria de continguts i de criteris dels professionals (Tram. 356-00102/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de representants del comitè professional de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre la situació del mitjà en matèria de continguts i de criteris dels professionals (Tram. 356-00103/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació laboral i sobre les seves propostes amb relació als convenis laborals i al contracte programa (Tram. 356-00104/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació laboral i sobre les seves propostes amb relació als convenis laborals i al contracte programa (Tram. 356-00105/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director d'informatius de TV3 davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la incidència en la qualitat de la informació del tancament de les delegacions de TV3 a les Terres de l'Ebre, els Pallars i la Catalunya del Nord (Tram. 356-00114/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els canvis en la plantilla de l'Agència (Tram. 356-00157/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els canvis en la plantilla de Catalunya Ràdio (Tram. 356-00158/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el model de cobertura territorial dels mitjans de la Corporació i el compliment dels objectius de col·laboració en la cohesió territorial (Tram. 358-00001/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 11.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació de la proposta de pressupost del 2013 (Tram. 322-00028/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 11.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió del pressupost i la negociació del conveni col·lectiu (Tram. 322-00032/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 11.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'eliminació de la contractació mercantil i la intenció de fer un expedient de regulació d'ocupació (Tram. 323-00018/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 11.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negacions amb els sindicats de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya (Tram. 322-00029/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 11.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la intenció de fer un expedient de regulació d'ocupació abans de l'estiu (Tram. 322-00034/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 11.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació dels convenis col·lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00038/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 11.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les propostes de la direcció de la Corporació per a incorporar als convenis col·lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00039/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 11.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels treballadors de la Corporació (Tram. 322-00042/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 11.9

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la decisió de prescindir dels corresponsals (Tram. 323-00014/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 11.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'organització dels serveis de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00033/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 11.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la presència dels mitjans de la Corporació a les comarques (Tram. 322-00040/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 11.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa (Tram. 322-00030/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 11.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració del contracte programa de la Corporació (Tram. 322-00035/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 11.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el model de Corporació que definirà el nou contracte programa (Tram. 322-00036/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 11.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el cost i l'emissió d'un documental sobre l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol (Tram. 323-00017/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 11.16

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per al seguiment de les presentacions de llibres sobre la situació política de Catalunya (Tram. 313-00003/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 11.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a determinar la publicitat en els mitjans de les empreses de la Corporació (Tram. 322-00031/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 11.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració del pla estratègic de la Corporació (Tram. 322-00037/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 11.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de les audiències (Tram. 323-00015/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 11.20

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats del darrer baròmetre de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00016/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 11.21

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la contractació de productores externes (Tram. 322-00041/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.