Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 22 de març de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 2

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el model territorial de cobertura informativa (Tram. 323-00007/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la cobertura informativa a tot el territori (Tram. 323-00012/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació actual de les corresponsalies de TV3 a les Terres de l'Ebre, el Pirineu i la Catalunya del Nord (Tram. 322-00018/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament de les delegacions territorials abans de tenir el pressupost per al 2013 (Tram. 322-00025/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el sistema de gestió comercial de la publicitat a Catalunya Ràdio (Tram. 323-00013/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el dèficit del 2012 (Tram. 322-00015/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics del pressupost per al 2013 (Tram. 322-00019/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució del sistema de finançament prevista en el pressupost de la Corporació (Tram. 322-00020/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les línies d'actuació per a adequar les despeses a la previsió d'ingressos indicada en l'avantprojecte de pressupost per al 2013 (Tram. 322-00021/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pressupost per al 2013 (Tram. 322-00026/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el documental "Negre" (Tram. 323-00008/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el fet de dedicar el programa "Àgora" al tema de l'espionatge (Tram. 323-00011/10)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la presència de l'opinió del Partit Popular de Catalunya als informatius de TV3 (Tram. 323-00009/10)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contingut de l'entrevista al president de la Generalitat després del partit entre el F. C. Barcelona i el Milan (Tram. 322-00027/10)

  Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'efecte d'establir una taula salarial amb retribucions màximes per al personal directiu (Tram. 322-00016/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els convenis laborals de la Corporació (Tram. 322-00022/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el sou dels càrrecs directius (Tram. 313-00002/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació actual de la recepció de TV3 a les Illes Balears i al País Valencià (Tram. 322-00017/10)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'accessibilitat dels continguts televisius per a les persones amb discapacitat (Tram. 323-00010/10)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el document "La necessitat de valorar amb rigor el servei públic de la CCMA i la seva fragilitat" (Tram. 322-00023/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el manifest "La CCMA, eina insubstituïble en la normalització lingüística del català" (Tram. 322-00024/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 23

  Composició de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 412-00006/10)

  Ple del Parlament

  Ratificació del president