Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 22 de febrer de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un expedient de regulació d'ocupació a les empreses de la Corporació (Tram. 322-00001/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negociacions del contracte programa per a dotar d'estabilitat pressupostària la Corporació (Tram. 322-00002/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa i el pla de viabilitat de la Corporació (Tram. 322-00012/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de viabilitat de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00007/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures d'eficiència per a no sacrificar el model i garantir el lideratge (Tram. 322-00005/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament econòmic de l'exercici 2012 i les previsions per al 2013 (Tram. 322-00003/10)

   Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el resultat final de l'oferta audiovisual i del tancament pressupostari del 2012 de la Corporació (Tram. 322-00011/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el control dels continguts de la programació de TV3 (Tram. 323-00001/10)

   Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les preguntes que el programa "Els matins" formula a la seva audiència (Tram. 323-00002/10)

   Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de Televisió de Catalunya el 2013 (Tram. 323-00005/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa "Esport Club" emès pel canal Esport3 el 6 de febrer de 2013 (Tram. 313-00001/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el projecte d'iCat.cat (Tram. 323-00004/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reducció de costos que ha reportat l'eliminació de l'emissora iCat (Tram. 322-00004/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la relació entre la indústria del sector audiovisual i la producció de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00006/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els efectes de les retallades en la indústria audiovisual (Tram. 322-00006/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de negociació dels convenis laborals de la Corporació (Tram. 322-00013/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi procedent del tancament de canals (Tram. 322-00008/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'oferta de canals de televisió i emissores de ràdio de la Corporació (Tram. 322-00014/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes no inclosos en el conveni col·lectiu (Tram. 322-00009/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals es mantenen contractes no inclosos en el conveni col·lectiu (Tram. 322-00010/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'Arxiu Sonor i els acords amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Tram. 323-00003/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.