Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 20 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la contractació per mitjà d'una licitació de serveis d'assessorament per a la revisió del pla estratègic (Tram. 322-00080/09)

   Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els canvis que pot comportar en el model d'èxit dels darrers anys la contractació d'una revisió del Pla estratègic de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00085/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a explicar la Memòria del Consell corresponent al 2011 (Tram. 357-00404/09)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 4

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la motivació i els objectius de la revisió del pla estratègic i de viabilitat del grup d'empreses de la Corporació

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les relacions entre la Corporació, l'Agència Catalana de Notícies i la Xarxa de Televisions Locals

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de la tria de titulars i de la selecció dels temes principals en els informatius de Televisió de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estadi d'elaboració i discussió del contracte programa

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment d'un ampli consens al voltant del contracte programa

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics del futur contracte programa de la Corporació

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les coproduccions previstes per Televisió de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de la manifestació de solidaritat amb el Sàhara Occidental del 15 de juliol

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió la cobertura del Festival de Música Antiga dels Pirineus

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la coproducció entre Televisió de Catalunya i Televisió de Galícia de la minisèrie "La salaó"

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la relació de Televisió de Catalunya amb el món casteller

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la nova temporada de la sèrie "Polseres vermelles"

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el seguiment que Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio van fer de la selecció espanyola de futbol durant l'Eurocopa

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la possible fusió dels mitjans de comunicació públics

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les actuacions derivades de l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació al compliment de les missions de servei públic

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme polític en els programes de debat de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els resultats d'audiència de la sèrie "Gran Nord"

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el resultat de les audiències dels canals de Televisió de Catalunya

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l'Estudi general de mitjans

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la política comercial de Televisió de Catalunya amb relació a la venda dels seus productes audiovisuals

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la definició del nou organigrama de la Corporació i el nomenament del personal directiu

  Substanciació.