Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 27 d'abril de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de les empreses de la Corporació (Tram. 322-00036/09)

   Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives publicitàries de Catalunya Ràdio (Tram. 313-00009/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives publicitàries de les empreses de la Corporació (Tram. 313-00012/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió respecte a la publicitat (Tram. 322-00047/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració de l'organigrama directiu de les empreses de la Corporació (Tram. 322-00037/09)

   Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la direcció de Televisió de Catalunya (Tram. 313-00010/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els canvis respecte a la direcció de Televisió de Catalunya (Tram. 313-00011/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les retransmissions esportives de Televisió de Catalunya (Tram. 313-00013/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives amb relació als drets d'emissió de futbol de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00045/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el finançament i l'organització de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00052/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les mesures anunciades pel Govern de l'Estat per al finançament de les televisions autonòmiques (Tram. 322-00050/09)

   Jordi Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el finançament i l'organització de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00051/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les prioritats del Consell de Govern (Tram. 322-00038/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'organització del Consell de Govern arran de la reducció del nombre de membres (Tram. 322-00049/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el paper dels mitjans de comunicació públics durant les jornades que tenen un interès informatiu especial (Tram. 322-00039/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat política (Tram. 322-00040/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els elements que s'han de preservar i potenciar en el model de la ràdio i la televisió públiques (Tram. 322-00041/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el marc laboral de la Corporació i de les seves empreses (Tram. 322-00042/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els projectes presentats en la convocatòria de la Marató per la Pobresa (Tram. 322-00043/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la planificació de l'elaboració del contracte programa (Tram. 322-00044/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del lideratge de TV3 (Tram. 322-00046/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la indústria audiovisual amb relació al talent intern de la Corporació (Tram. 322-00048/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de les audiències de les emissores de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00037/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de la Corporació per a informar amb relació als conflictes i les mobilitzacions socials (Tram. 322-00034/09)

   Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la pluralitat política i social de la Corporació amb la nova estructura de govern i direcció (Tram. 322-00035/09)

   Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.