Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 1 de juliol de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les mesures per a poder veure les televisions autonòmiques públiques a tot l'Estat

  Debat i votació.

 • 2

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el posicionament del canal Esport 3 amb relació a l'oferta restant de canals temàtics d'esports

  Substanciació.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè presenti l'Informe sobre la programació 2010-2011 a Televisió de Catalunya i el grup d'emissores de Catalunya Ràdio

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació del pla d'estalvi i eficiència a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'acord d'estabilitat i les escales salarials dels treballadors de la Corporació

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'arribada de les emissions de televisió en alta definició a tot Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el calendari d'aprovació del contracte programa de la Corporació i sobre els seus ingressos

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris que ha seguit Televisió de Catalunya per a la cobertura de les darreres mobilitzacions socials

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del conseller d'Interior respecte a la cobertura informativa per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dels fets de la plaça de Catalunya de Barcelona i del Parlament de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de fusió de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estat del procés de fusió de les empreses que va anunciar en la darrera compareixença parlamentària

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives pel que fa a publicitat i la repercussió d'aquesta activitat en els pressupostos del 2011

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de les previsions d'ingressos publicitaris de les empreses de la Corporació

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els immobles i els actius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals susceptibles d'ésser venuts i la repercussió d'aquesta acció en els pressupostos del 2011

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució dels ingressos per publicitat del primer semestre del 2011

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'aparició d'actes vandàlics o irrespectuosos amb les institucions en el reportatge sobre La Crida emès el 24 de juny de 2011

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el videoclip musical del grup Delahoja emès durant la celebració de l'obtenció del títol de lliga pel F. C. Barcelona

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les novetats de la programació de Televisió de Catalunya per a la temporada estiu i tardor de 2011

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir l'audiència i la qualitat de la programació d'estiu

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de selecció de tertulians que s'empren a Televisió de Catalunya i a les emissores de Catalunya Ràdio

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les novetats de la programació de Catalunya Ràdio per a la temporada d'estiu i tardor

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el resultat de les audiències dels canals de Televisió de Catalunya al juny del 2011

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l'Estudi general de mitjans amb relació a Catalunya Ràdio

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la posició del canal Super3 amb relació als canals temàtics infantils Clan TV i Disney Channel

  Substanciació.

 • 25

  Proposta de resolució sobre la cobertura del canal Esport3

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.