Comissió de Matèries Secretes i Reservades

Dia:
Dijous, 17 de juny de 2021
Hora:
08:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 412-00003/13)

  • 2

    Elecció del secretari o secretària de la Comissió.