Convocatòria

Comissió de Matèries Secretes i Reservades

Dia:
Dimecres, 25 d'abril de 2018
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió. (Tram. 412-00003/12)

  • 2

    Elecció del secretari o secretària de la Comissió.