Mesa de la Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 21 de juny de 2021
Hora:
13:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre els objectius i el pla de treball del departament (Tram. 354-00010/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Admissió a tràmit de la sol·licitud de sessió informativa.

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d' Educació amb el conseller d'Educació sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00007/13)

  Josep González Cambray, Conseller del Departament d'Educació

  Qualificació i admissió a tràmit.

  Josep González Cambray, Conseller del Departament d'Educació

 • 3

  Ordenació dels treballs de la Comissió

 • 4

  Establiment del dia i de l'ordre del dia de la propera sessió de la comissió.