Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 7 de març de 2023
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre el nivell de mobilització de recursos en matèria educativa provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència dels fons Pròxima Generació (Tram. 354-00219/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la vaga de professors, el millorament de les condicions laborals, l'infrafinançament del sistema educatiu, l'avançament de l'inici del curs i la retirada del Decret 175/2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica (Tram. 354-00222/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller de Salut i el conseller d'Educació sobre el programa "Salut i escola" i altres programes transversals entre aquests dos departaments (Tram. 354-00230/13)

  Nogay Ndiaye i Mir, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb la consellera d'Igualtat i Feminismes i el conseller d'Educació sobre el programa Coeduca't i el treball transversal entre aquests dos departaments (Tram. 354-00231/13)

  Nogay Ndiaye i Mir, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'avaluació de l'inici del curs escolar 2022-2023 (Tram. 354-00232/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre el resultat de les noves mesures de l'inici del curs 2022-2023 (Tram. 354-00233/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la formació en immersió lingüística en la formació del professorat i els programes d'acceleració de l'ús del català en escoles en el marc de les mesures d'impuls al coneixement i l'ús del català (Tram. 356-00980/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Llengües davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les properes proves orals de català als alumnes de sisè de primària i de quart d'ESO en el marc de les proves d'avaluació de les competències bàsiques (Tram. 356-00981/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de les Escoles de Música d'Iniciativa Privada de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el manifest sobre un finançament just per als alumnes de totes les escoles de música i les accions que se'n desprenen (Tram. 356-00984/13)

  Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Concertats i Centres Privats davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els ajuts pendents de pagament a escoles concertades (Tram. 356-00989/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la junta permanent de direccions dels centres educatius de primària davant la Comissió d'Educació perquè expliqui la situació del Consell Educatiu de Catalunya (Tram. 356-01000/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la junta permanent de direccions dels centres educatius de secundària davant la Comissió d'Educació perquè expliqui la situació del Consell Educatiu de Catalunya (Tram. 356-01001/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè expliqui la situació del Consell Educatiu de Catalunya (Tram. 356-01004/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell Escolar de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la jornada de reflexió "Coeduquem per una societat més igualitària" (Tram. 356-01007/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la construcció de la nova escola amb criteris d'innovació pedagògica i de sostenibilitat (Tram. 356-01008/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les afectacions i els desperfectes que pateix l'Escola Camps Elisis, de Lleida, quan plou (Tram. 356-01012/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el percentatge d'abandonament escolar i canvi de família professional durant el primer quadrimestre del curs 2022-2023 (Tram. 356-01017/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la dotació provinent dels fons europeus Pròxima Generació per a impulsar la digitalització i les disciplines CTIM en el sistema educatiu (Tram. 356-01025/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del director general de centres públics davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la manca de places públiques a les escoles bressol de Barcelona el curs 2022-2023 (Tram. 356-01026/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Jaume Bofill davant la Comissió d'Educació perquè presenti l'informe "Una agenda de xoc contra l'abandonament escolar prematur a Catalunya" (Tram. 356-01033/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'agressió a un professor de l'Institut Escola El Molí, de Barcelona (Tram. 356-01053/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè debati sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 356-01077/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Junta de Direccions de Centres Públics davant la Comissió d'Educació perquè debati sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 356-01078/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè debati sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 356-01079/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació davant la Comissió d'Educació perquè debati sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 356-01080/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Llorenç Andreu Barrachina, catedràtic i investigador de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el projecte de millora del llenguatge oral (Tram. 356-01088/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Rodríguez, president de l'Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors; Juan Carlos Bondia, membre de l'Associació Xarxa de Professorat Tècnic de Formació Professional, i Ramón Roy, membre de la Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, davant la Comissió d'Educació perquè informin sobre la situació de la formació professional (Tram. 356-01101/13)

  Nogay Ndiaye i Mir, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.