Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 20 de març de 2023
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Junta de Direccions de Centres Públics i d'una representació de la junta permanent de direccions dels centres educatius de primària i de secundària davant la Comissió d'Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 357-00968/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d'Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 357-00976/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya davant la Comissió d'Educació per a informar sobre la importància de la participació del Col·legi en els òrgans del Departament d'Educació (Tram. 357-00875/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió d'Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 357-00970/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya davant la Comissió d'Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 357-00977/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació davant la Comissió d'Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 357-00978/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre el treball fet del Pla d'estudis dels ensenyaments artístics (Tram. 355-00091/13)

  Comissió d'Educació

  Sessió informativa.

 • 8

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb la consellera de Cultura sobre el treball fet i la implantació del Pla d'estudis dels ensenyaments artístics (Tram. 355-00092/13)

  Comissió d'Educació

  Sessió informativa.