Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 19 de setembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'inici del curs escolar 2022-2023 (Tram. 355-00067/13)

  Josep Gonzàlez-Cambray , Conseller del Departament d'Educació

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'inici del curs escolar 2022-2023 (Tram. 354-00154/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre el balanç de la primera setmana del curs escolar 2022-2023 (Tram. 354-00156/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la matrícula de la formació professional (Tram. 354-00143/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la gratuïtat de les activitats extraescolars per l'avançament de l'inici del curs escolar (Tram. 354-00144/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'adjudicació de places de tècnic especialista en educació infantil a la província de Barcelona (Tram. 354-00152/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la classificació dels centres educatius segons llur complexitat i el procediment per a actualitzar-la (Tram. 356-00823/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.