Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 5 de juliol de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'un servei de suport intensiu per a l'escolarització inclusiva a l'Institut Vall d'Arús, de Vallirana (Tram. 250-00070/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 35, 9; esmenes: BOPC, 90, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d'educació infantil i primària de l'Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses (Tram. 250-00438/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 34)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la realització de cursos de primers auxilis als centres escolars (Tram. 250-00570/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Helena Bayo Delgado, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 97)

 • 4

  Proposta de resolució sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança del foment i el finançament de l'escolarització de zero a tres anys (Tram. 250-00583/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 283, 105; esmenes: BOPC, 340, 11)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'escolarització de menors refugiats ucraïnesos (Tram. 250-00621/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 302, 24)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre la bretxa educativa dels alumnes d'ètnia gitana (Tram. 250-00623/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 302, 27; esmenes: BOPC, 340, 12)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la no renovació del concert educatiu a l'Escola Mary Ward, de Barcelona (Tram. 354-00126/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Concertats i Centres Privats davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el tancament de l'Escola Mary Ward i la situació de les famílies que es quedaran sense plaça escolar (Tram. 356-00750/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consorci d'Educació de Barcelona davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la no renovació del concert educatiu a l'Escola Mary Ward, de Barcelona (Tram. 356-00751/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la direcció de l'Escola Mary Ward, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la no renovació del concert educatiu (Tram. 356-00752/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Mary Ward, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les conseqüències de la no renovació del concert educatiu (Tram. 356-00753/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.