Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 28 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'Escola Remolins, de Tortosa (Tram. 250-00149/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 37; esmenes: BOPC, 108, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'escola d'educació especial Els Àngels, de Palamós (Tram. 250-00510/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mónica Ríos García, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 24; esmenes: BOPC, 301, 7)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida i la construcció de l'Institut de Cappont (Tram. 250-00529/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 265, 36; esmenes: BOPC, 301, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la integració de l'Acadèmia Cultura, de l'Hospitalet de Llobregat, a la xarxa de centres docents de titularitat de la Generalitat (Tram. 250-00563/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 87; esmenes: BOPC, 340, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'edifici que ha d'allotjar els alumnes de secundària de l'Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt (Tram. 250-00566/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 92; esmenes: BOPC, 340, 10)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els accidents en els centres escolars (Tram. 250-00569/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 96; esmenes: BOPC, 340, 10)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Concertats i Centres Privats davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la manca de places escolars per al curs 2022-2023 (Tram. 356-00732/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la manca de places escolars per al curs 2022-2023 (Tram. 356-00733/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Alumnat davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el balanç del primer any de legislatura (Tram. 356-00736/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Canvis en Cadena davant la Comissió d'Educació perquè informi els projectes de bus en bici que impliquen els centres i les famílies (Tram. 356-00740/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Bicibús Eixample davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els projectes de bus en bici que impliquen els centres i les famílies (Tram. 356-00741/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.