Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 7 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Guadalupe Martínez Ramírez, presidenta de l'associació Educació i Llibertat, davant la Comissió d'Educació per a informar sobre els horaris escolars (Tram. 357-00371/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el debat dels horaris escolars i l'opció per a les famílies de demanar la jornada continuada (Tram. 250-00483/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 58)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del nombre de professionals de suport educatiu destinats als equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (Tram. 250-00487/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 241, 23)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la defensa dels menors en casos d'assetjament escolar (Tram. 250-00498/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 247, 35)