Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 24 de maig de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Tecnologia davant la Comissió d'Educació per a informar sobre la situació de la tecnologia a l'ensenyament obligatori i postobligatori (Tram. 357-00174/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Meritxell Ruiz, secretària general de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya, davant la Comissió d'Educació per a informar sobre la situació d'aquests centres (Tram. 357-00216/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.