Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 10 de maig de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el reforçament del consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu per a millorar l'aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe (Tram. 250-00413/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 187, 27; esmenes: BOPC, 249, 35)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d'educació infantil i primària de l'Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses (Tram. 250-00438/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 34)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'eliminació de les aules prefabricades dels centres educatius (Tram. 250-00460/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 70; esmenes: BOPC, 276, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'accés gratuït a les normes UNE per als alumnes de la família professional d'electricitat dels cicles formatius de grau mitjà i superior (Tram. 250-00473/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 43; esmenes: BOPC, 276, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la manca de neutralitat ideològica i solvència acadèmica de l'esborrany del decret d'ordenació dels ensenyaments d'educació bàsica preparat pel Departament d'Educació i lliurat al Govern (Tram. 250-00477/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 48)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la revocació de l'Acord de Govern GOV/1/2022, sobre la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social (Tram. 250-00479/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 51)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Teodor Maria Jové Lagunas, president de l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les actuacions i propostes de l'entitat amb relació a les polítiques educatives (Tram. 356-00644/13)

  Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Ruth Morillas Medina, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Maresme), davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la necessitat d'agilitzar la construcció de l'edifici de l'escola (Tram. 356-00657/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.