Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 13 de desembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'ajornament de la nova catalogació dels centres educatius segons llur complexitat (Tram. 250-00192/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 64; esmenes: BOPC, 108, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'atenció educativa a l'alumnat que pateix malalties prolongades (Tram. 250-00202/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 79, 87)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la formació professional (Tram. 250-00248/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 103, 71; esmenes: BOPC, 169, 17)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 i altres cursos el curs 2021-2022 a Vilafant (Tram. 250-00159/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 49)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el tancament del batxillerat nocturn de l'Institut Pompeu Fabra, de Martorell (Tram. 250-00199/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 79, 83)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la manca de places de formació professional a Igualada (Tram. 250-00234/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 67; esmenes: BOPC, 169, 17)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures previstes per a aplicar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que s'ha d'impartir un 25% de les classes d'educació infantil, primària i secundària en castellà (Tram. 354-00070/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del col·lectiu de professors artístics de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de desigualtat respecte d'altres professors (Tram. 356-00277/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Tecnologia davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de la tecnologia a l'ensenyament obligatori i postobligatori (Tram. 356-00353/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.