Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 18 d'octubre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'educació afectiva i sexual dels menors (Tram. 250-00144/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 57, 71; esmenes: BOPC, 108, 3)

 • 2

  * Proposta de resolució sobre l'oposició al tancament d'una línia de P3 de l'Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00115/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 25; esmenes: BOPC, 90, 15)

 • 3

  * Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat i Martorell (Tram. 250-00121/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 5; esmenes: BOPC, 90, 15)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Escola Pompeu Fabra, de Vilanova del Camí (Tram. 250-00137/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 57, 62; esmenes: BOPC, 108, 3)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la violència que pateixen els membres de la comunitat educativa (Tram. 356-00227/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Dislèxia davant la Comissió d'Educació per a informar sobre la situació dels alumnes amb dislèxia (Tram. 357-00063/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

Nota: * D'acord amb el que preveu l'article 168.3 del Reglament, aquestes propostes de resolució seran acumulades als efectes del debat.