Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 4 d'octubre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el finançament de l'escolarització d'un a tres anys (Tram. 250-00077/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 35, 20; esmenes: BOPC, 90, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'avançament al primer trimestre del curs escolar de la resolució i la percepció de les beques i els ajuts del Ministeri d'Educació i Formació Professional per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (Tram. 250-00083/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 42, 4; esmenes: BOPC, 90, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles de música (Tram. 250-00094/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 42, 20; esmenes: BOPC, 90, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un gimnàs i una sala d'usos múltiples a l'Escola Splai, de Barcelona (Tram. 250-00059/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 30, 34; esmenes: BOPC, 90, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Conservatori Isaac Albéniz, de Girona (Tram. 250-00098/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mónica Ríos García, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 42, 25; esmenes: BOPC, 90, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'Escola Oficial d'Idiomes del Garraf (Tram. 250-00099/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 42, 27)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Junta Central de Directors i Directores de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el funcionament i l'organització del sistema educatiu (Tram. 356-00202/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, davant la Comissió d'Educació, perquè informi sobre la situació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Tram. 356-00215/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.