Comissió d'Educació

Dia:
Dimecres, 30 de juny de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d' Educació amb el conseller d'Educació sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00007/13)

    Josep González Cambray, Conseller del Departament d'Educació

    Sessió informativa.