Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 1 de desembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant la Comissió d'Educació per a presentar l'informe "On tot comença: educació de 0 a 3 anys per a igualar oportunitats" (Tram. 357-00713/12)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió als centres del Servei d'Educació de Catalunya (Tram. 250-01183/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 548, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una oferta educativa d'ensenyament en espanyol (Tram. 250-01200/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 554, 41; esmenes: BOPC, 680, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'educació en valors a les escoles i els instituts (Tram. 250-01204/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 561, 13; esmenes: BOPC, 680, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l'Escola Mitja Costa, de Montcada i Reixac (Tram. 250-01210/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 569, 25; esmenes: BOPC, 680, 10)