Comissió d'Educació

Dia:
Dijous, 2 de juliol de 2020
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les activitats de lleure durant els mesos d'estiu del 2020 (Tram. 355-00162/12)

  Comissió d'Educació

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures previstes amb vista al retorn als centres educatius, a les activitats d'educació en el lleure i al curs 2020-2021 (Tram. 355-00163/12)

  Comissió d'Educació

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les actuacions i els plans del Govern per a garantir el dret a l'educació durant la pandèmia i l'inici dels curs escolar (Tram. 355-00164/12)

  Comissió d'Educació

  Sessió informativa.