Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 2 de juny de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l'atenció educativa als alumnes en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (Tram. 250-00904/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 394, 36)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'increment de l'horari curricular d'educació física en l'educació primària i l'educació secundària (Tram. 250-00995/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 7; esmenes: BOPC, 494, 32)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els centres educatius d'alta complexitat (Tram. 250-01051/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 24; esmenes: BOPC, 528, 124)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la destinació dels mitjans necessaris per a la reforma i construcció d'un edifici per a l'Institut de Vilafant (Tram. 250-01054/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 27; esmenes: BOPC, 528, 124)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la inacció davant el fet que membres d'una entitat privada espiessin a alumnes i docents de centres educatius (Tram. 354-00154/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la vigilància del comportament lingüístic d'alumnes i professors als centres educatius (Tram. 354-00158/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les paraules que ha adreçat als funcionaris del Departament (Tram. 354-00188/12)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les conductes dels responsables dels centres amb relació als fets d'octubre de 2019 (Tram. 354-00197/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre un estudi sociolingüístic de la Universitat de Lleida en què es pregunta a alumnes de secundària si donen suport a l'independentisme (Tram. 354-00201/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre una enquesta de la Universitat de Lleida feta a l'Institut El Morell, de Tarragona (Tram. 354-00202/12)

  Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les seves declaracions durant la intervenció en la conferència "La cultura religiosa als centres educatius" al Seminari Conciliar de Barcelona el 17 de novembre de 2019 (Tram. 354-00210/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el Conseller d'Educació sobre el Projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (Tram. 354-00255/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les activitats de lleure durant els mesos d'estiu del 2020 (Tram. 354-00269/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures previstes amb vista al retorn als centres educatius, a les activitats d'educació en el lleure i al curs 2020-2021 (Tram. 354-00273/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les actuacions i els plans del Govern per a garantir el dret a l'educació durant la pandèmia i l'inici dels curs escolar (Tram. 354-00282/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'Òscar Escuder i de la Torre davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les actuacions de la Plataforma per la Llengua als centres educatius (Tram. 356-00575/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les actuacions d'inspecció a les escoles catalanes amb relació als fets d'octubre del 2019 (Tram. 356-00622/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la segregació escolar i la inclusió (Tram. 356-00623/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Escoles Lliures de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la segregació escolar i la inclusió (Tram. 356-00624/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè presenti l'informe "On tot comença: educació de 0 a 3 anys per a igualar oportunitats" (Tram. 356-00631/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Mesa d'Educació de Persones Adultes de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de l'educació per a adults (Tram. 356-00683/12)

  Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Meritxell Palou, en representació de l'entitat Múltiples Juntos en la Escuela, Decisión de los Padres, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les activitats de l'entitat amb relació a l'escolarització agrupada dels menors múltiples (Tram. 356-00720/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Volem Jornada Continuada a Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'opció que permeti als centres educatius i a les famílies decidir el tipus de jornada més favorable per als menors (Tram. 356-00744/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Carles Farràs Vilaginés, president de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de les escoles de música (Tram. 356-00746/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.