Comissió d'Educació

Dia:
Dijous, 28 de novembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el canvi d'emplaçament i la construcció de l'Escola Entença, de Barcelona (Tram. 250-00853/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 370, 13; esmenes: BOPC, 425, 26)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'una segona línia de P3 a l'Escola Isabel Besora, de Reus (Tram. 250-00855/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 370, 15; esmenes: BOPC, 425, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar als centres educatius (Tram. 250-00866/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 12; esmenes: BOPC, 425, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l'atenció educativa als alumnes en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (Tram. 250-00904/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 394, 36)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d'educació infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020 (Tram. 250-00906/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 394, 38; esmenes: BOPC, 438, 23)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades i l'amiant als centres educatius a l'inici del curs (Tram. 250-00955/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 417, 21; esmenes: BOPC, 462, 5)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la celebració del trastorn específic del llenguatge (Tram. 250-00986/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 435, 13; esmenes: BOPC, 475, 14)