Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 8 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'inici del curs escolar 2019-2020 (Tram. 355-00098/12)

  Josep Bargalló Valls, Conseller del Departament d'Educació

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la manca de planificació i el tancament de línies de P3 (Tram. 355-00067/12)

  Comissió d'Educació

  Sessió informativa.

 • 3

  Control del compliment de la Resolució 376/XII, sobre l'ampliació de places d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes de Viladecans (Tram. 290-00348/12)

  Control de compliment

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la inacció davant el fet que membres d'una entitat privada espiessin a alumnes i docents de centres educatius (Tram. 354-00154/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la vigilància del comportament lingüístic d'alumnes i professors als centres educatius (Tram. 354-00158/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el nou model de Formació Professional Dual i el canvi curricular previst (Tram. 356-00462/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l'equip coordinador de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, davant la Comissió d'Educació perquè presentin l'informe "Educació a l'hora: uns altres horaris escolars són possibles" (Tram. 356-00518/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Òscar Escuder i de la Torre davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les actuacions de la Plataforma per la Llengua als centres educatius (Tram. 356-00575/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.