Comissiˇ d'Educaciˇ

Dia:
Dimarts, 25 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Educaciˇ amb el conseller d'Educaciˇ sobre els nous criteris de construcciˇ i transformaciˇ pedag˛gica dels centres educatius (Tram. 355-00066/12)

  Josep Bargallˇ Valls, Conseller del Departament d'Educaciˇ

  Sessiˇ informativa.

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissiˇ:

  •  

   BLOC 1

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'ordre de la secretÓria general del Departament d'Educaciˇ als directors dels centres d'educaciˇ infantil, primÓria i secundÓria perquŔ trametessin llurs projectes lingŘÝstics (Tram. 311-00821/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 245, 78)

  •  

   BLOC 2

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'ampliaciˇ del pati de l'Escola Badalona Port, de Badalona (BarcelonŔs) (Tram. 311-00353/12)

   Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 65, 16)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la dotaciˇ pressupostÓria per al projecte d'ampliaciˇ del pati de l'Escola Badalona Port, de Badalona (BarcelonŔs) (Tram. 311-00354/12)

   Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 65, 17)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les reunions amb l'AMPA i la direcciˇ de l'Escola Badalona Port, de Badalona (BarcelonŔs), per a informar sobre el projecte d'ampliaciˇ del pati (Tram. 311-00355/12)

   Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 65, 18)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de construir un institut al districte de Badalona (BarcelonŔs) on hi ha l'Escola Badalona Port (Tram. 311-00356/12)

   Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 65, 18)

  •  

   BLOC 3

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els centres educatius en quŔ s'han produ´t casos d'abusos sexuals a menors en el perÝode 2012-2017 (Tram. 311-00360/12)

   Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 65, 21)

  •  

   BLOC 4

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la manca de previsiˇ en la provisiˇ de places de docents en l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria i l'exempciˇ de l'obtenciˇ del mÓster obligatori de formaciˇ del professorat de secundÓria en la convocat˛ria per a cobrir les places d'interins per al curs 2018-2019 (Tram. 311-00381/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 22)

  •  

   BLOC 5

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la manca de coordinaciˇ amb les universitats per a oferir un nombre de places del mÓster obligatori de formaciˇ del professorat de secundÓria suficient per a garantir la formaciˇ dels professors per al curs 2018-2019 (Tram. 311-00382/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 22)

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el valor del mÓster obligatori de formaciˇ del professorat de secundÓria desprÚs que en la convocat˛ria per a cobrir les places d'interins per al curs 2018-2019 se n'eximeixi l'obtenciˇ (Tram. 311-00383/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 23)

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el garantiment de la formaciˇ necessÓria del professorat per a impartir una educaciˇ de qualitat en l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria el curs 2018-2019 (Tram. 311-00384/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 24)

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'exempciˇ de l'obtenciˇ del mÓster obligatori de formaciˇ del professorat de secundÓria en la convocat˛ria per a cobrir les places d'interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense la formaciˇ necessÓria per a afrontar el problema del fracÓs escolar que es concentra en aquesta etapa educativa (Tram. 311-00385/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 24)

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures previstes per a palĚliar el greuge comparatiu entre els docents que han cursat obligat˛riament el mÓster de formaciˇ del professorat de secundÓria i els que no ho han hagut de fer per a la convocat˛ria per a cobrir les places d'interins per al curs 2018-2019 (Tram. 311-00386/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 69, 25)

  •  

   BLOC 6

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures adoptades per a garantir que les famÝlies de Sabadell (VallŔs Occidental) puguin escollir l'escola p˙blica el curs 2018-2019 (Tram. 311-00452/12)

   Laura VÝlchez Sßnchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 107, 31)

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'oferta de places de P3 a Sabadell prevista per al curs 2018-2019 (Tram. 311-00453/12)

   Laura VÝlchez Sßnchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 107, 31)

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures adoptades perquŔ els fills de famÝlies amb pocs recursos puguin accedir als projectes educatius innovadors de les escoles p˙bliques de Sabadell (VallŔs Occidental) el curs 2018-2019 (Tram. 311-00454/12)

   Laura VÝlchez Sßnchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 107, 32)

  • 2.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures adoptades per a defensar els mestres de l'Escola Sant JuliÓ, de Sabadell (VallŔs Occidental), i respectar-ne llurs traject˛ries, tasca i dedicaciˇ (Tram. 311-00455/12)

   Laura VÝlchez Sßnchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 107, 33)

  •  

   BLOC 7

  • 2.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les retribucions dels membres del Consell Escolar de Catalunya (Tram. 311-00517/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 154, 132)

  •  

   BLOC 8

  • 2.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la normativa legal en quŔ s'empara l'habilitaciˇ de professors del cos de mestres de primÓria per a exercir la docŔncia en l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria (Tram. 311-00540/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 154, 132)

  • 2.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la normativa legal en quŔ s'empara la Resoluciˇ del director general de Professorat i Personal de Centres P˙blics, del 7 de maig de 2018, per a l'habilitaciˇ de funcionaris de carrera del cos de mestres per a impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemÓtiques a primer i segon d'ESO (Tram. 311-00541/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 154, 133)

  • 2.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el fet que la manca de professors d'educaciˇ secundÓria obligat˛ria acreditats se supleixi amb mestres de primÓria que no ho estan (Tram. 311-00542/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 154, 133)

  • 2.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius pels quals obliga les direccions dels instituts a reservar places per a reconvertir-les perquŔ hi accedeixin mestres de primÓria (Tram. 311-00543/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 154, 134)

  • 2.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els efectes en la qualitat de l'ensenyament i en la igualtat d'accÚs a la funciˇ p˙blica del fet d'habilitar mestres de primÓria perquŔ exerceixin la docŔncia en l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria i sobre la discriminaciˇ que suposa per als professors de secundÓria (Tram. 311-00544/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 154, 134)

  •  

   BLOC 9

  • 2.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'increment del nombre de centres d'ensenyament emplašats en m˛duls prefabricats entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019 (Tram. 311-00609/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 154, 162)

  •  

   BLOC 10

  • 2.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'afirmaciˇ del conseller d'Ensenyament que el retard de l'entrada en funcionament d'alguns centres educatius ha estat per les pluges de les ˙ltimes setmanes (Tram. 311-00611/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 154, 163)

  •  

   BLOC 11

  • 2.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'˙s de les instalĚlacions d'una escola per a commemorar el referŔndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 311-00645/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 121)

  • 2.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si el fet de celebrar actes de commemoraciˇ del referŔndum de l'1 d'octubre de 2017 a l'Escola Verd, de Girona, Ús un bon exemple per als alumnes (Tram. 311-00646/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 122)

  • 2.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si els actes de commemoraciˇ del referŔndum de l'1 d'octubre de 2017 a l'Escola Verd, de Girona, sˇn pertinents per a mantenir la neutralitat (Tram. 311-00647/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 123)

  • 2.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre una marxa de torxes a Mont-roig del Camp que acaba a l'institut (Tram. 311-00648/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 124)

  • 2.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'˙s de les instalĚlacions d'un institut per part de partits polÝtics per a fer actes de commemoraciˇ del referŔndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 311-00649/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 125)

  • 2.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si el fet de celebrar actes de commemoraciˇ del referŔndum de l'1 d'octubre de 2017 a l'Institut de LlišÓ d'Amunt Ús un bon exemple per als alumnes (Tram. 311-00650/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 126)

  • 2.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si els actes de commemoraciˇ del referŔndum de l'1 d'octubre de 2017 a l'Institut de LlišÓ d'Amunt sˇn pertinents per a mantenir la neutralitat (Tram. 311-00651/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 127)

  • 2.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si el lema "1-O, ni oblit ni perdˇ" Ús un missatge pertinent per a un acte fet en un institut (Tram. 311-00652/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 128)

  • 2.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la rua que es va fer l'1 d'octubre de 2018 davant de l'Escola Alfons I, de PuigcerdÓ, coincidint amb la sortida dels alumnes (Tram. 311-00653/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 129)

  • 2.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si la rua que es va fer l'1 d'octubre de 2018 davant de l'Escola Alfons I, de PuigcerdÓ, contribueix a mantenir la neutralitat de l'escola (Tram. 311-00654/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 130)

  • 2.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions fetes arran de la difusiˇ d'un manifest sobre l'actuaciˇ policial de l'1 d'octubre en centres educatius del Maresme i el VallŔs Oriental (Tram. 311-00757/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 224, 54)

  • 2.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions fetes arran de la nota de premsa difosa per algunes associacions i agrupacions educatives sobre l'1 d'octubre i el dret a decidir (Tram. 311-00758/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 224, 55)

  • 2.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions fetes arran de la difusiˇ d'un manifest de la Fundaciˇ Vedruna Catalunya Educaciˇ i l'AMPA Vedruna Tona sobre l'1 d'octubre i el dret a decidir (Tram. 311-00759/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 224, 55)

  • 2.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions fetes arran de la difusiˇ d'un manifest de l'Agrupaciˇ Escolar Catalana sobre l'1 d'octubre i la llibertat dels presos polÝtics (Tram. 311-00760/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 224, 56)

  • 2.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions efectuades arran de la difusiˇ d'un manifest de la Fundaciˇ Vedruna Catalunya Educaciˇ sobre l'actuaciˇ policial de l'1 d'octubre (Tram. 311-00761/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 224, 56)

  • 2.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions fetes arran dels manifestos en quŔ les direccions d'escoles i instituts comunicaven llur indignaciˇ per l'actuaciˇ de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 311-00766/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 224, 60)

  • 2.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'ocupaciˇ de les escoles durant el cap de setmana de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 311-00767/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 224, 60)

  • 2.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les concentracions de condemna de les cÓrregues policials de l'1 d'octubre de 2017 fetes l'endemÓ en centres educatius (Tram. 311-00768/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 224, 61)

  •  

   BLOC 12

  • 2.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el carÓcter de la visita del president de la Generalitat i del conseller d'Ensenyament a l'Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) (Tram. 311-00655/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 207, 130)

  • 2.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el motiu de la visita del president de la Generalitat i del conseller d'Ensenyament a l'Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) (Tram. 311-00656/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 207, 131)

  • 2.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris del president de la Generalitat i del conseller d'Ensenyament per a fer visites als centres educatius (Tram. 311-00657/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 207, 132)

  •  

   BLOC 13

  • 2.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les llengŘes estrangeres que s'ensenyen en els centres d'educaciˇ primÓria (Tram. 311-00668/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 136)

  • 2.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les llengŘes estrangeres que s'ensenyen en els centres d'educaciˇ secundÓria (Tram. 311-00669/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 137)

  • 2.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre de mestres d'educaciˇ primÓria que ensenyen una llengua estrangera altra que l'anglŔs, el francŔs, l'alemany i l'italiÓ (Tram. 311-00670/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 137)

  • 2.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre de professors d'educaciˇ secundÓria que ensenyen una llengua estrangera altra que l'anglŔs, el francŔs, l'alemany i l'italiÓ (Tram. 311-00671/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 138)

  • 2.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els centres d'educaciˇ primÓria que ofereixen com a activitat extraescolar l'aprenentatge d'una llengua estrangera altra que l'anglŔs, el francŔs, l'alemany i l'italiÓ (Tram. 311-00672/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 139)

  • 2.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els centres d'educaciˇ secundÓria que ofereixen com a activitat extraescolar l'aprenentatge d'una llengua estrangera altra que l'anglŔs, el francŔs, l'alemany i l'italiÓ (Tram. 311-00673/12)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 190, 139)