Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 11 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Fundació del Món Rural davant la Comissió d'Educació per a informar sobre la situació de l'escola rural (Tram. 357-00127/12)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la manca de planificació i el tancament de línies de P3 (Tram. 354-00119/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació NACE, No a l'Assetjament Escolar, davant la Comissió d'Educació perquè presenti el decàleg contra l'assetjament escolar elaborat per l'associació (Tram. 356-00413/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè exposi l'informe "Els projectes lingüístics de l'escola pública catalana" (Tram. 356-00448/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS, davant la Comissió d'Educació perquè informi de la situació i les necessitats dels alumnes amb sordesa (Tram. 356-00451/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'adaptació de l'Escola Lola Anglada i l'Escola Folch i Torres d'Esplugues de Llobregat (Tram. 250-00693/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 267, 31)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la retirada dels mòduls prefabricats i la construcció de l'Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí (Tram. 250-00701/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 46; esmenes: BOPC, 309, 12)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut Escola Pere Lliscart a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00707/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 279, 11; esmenes: BOPC, 309, 14)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el servei de menjador escolar per als alumnes escolaritzats amb necessitats educatives especials (Tram. 250-00713/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 279, 18; esmenes: BOPC, 309, 16)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut d'Educació Secundària de Vallcarca, a Barcelona (Tram. 250-00721/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 285, 55)

 • 11

  Composició de la Comissió d'Educació (Tram. 410-00016/12)

  Ple del Parlament

  Elecció del vicepresident