Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 7 de maig de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació Volem Signar i Escoltar davant la Comissió d'Educació per a informar sobre els problemes dels alumnes amb sordesa (Tram. 357-00062/12)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador del Grup Kabua i director del Grup Educació, Famílies i Comunitat de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el Projecte Sirius (Tram. 356-00388/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el nou model de formació professional (Tram. 356-00390/12)

  Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres docents (Tram. 250-00595/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 73)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una escola d'educació especial a la Selva (Tram. 250-00597/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 75; esmenes: BOPC, 272, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària de la modalitat presencial de les escoles oficials d'idiomes (Tram. 250-00609/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 71; esmenes: BOPC, 272, 16)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow (Tram. 250-00610/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 73; esmenes: BOPC, 272, 17)