Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 2 d'abril de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Aliança Educació 360 - Educació a Temps Complet davant la Comissió d'Educació per a informar sobre la iniciativa que impulsa (Tram. 357-00064/12)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari (Tram. 250-00561/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 33; esmenes: BOPC, 272, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de places d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes de Viladecans (Tram. 250-00562/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 35; esmenes: BOPC, 272, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'eliminació dels mòduls prefabricats i la construcció d'un edifici definitiu per a l'Escola Ponent de Tarragona (Tram. 250-00577/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 56; esmenes: BOPC, 272, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un edifici per a l'Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges (Tram. 250-00592/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 71; esmenes: BOPC, 272, 14)