Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

Dia:
Divendres, 12 de desembre de 2014
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair (Tram. 394-00015/10)

    Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

    Debat de la proposta.