Diputació Permanent

Dia:
Dijous, 13 de maig de 2021
Hora:
13:30h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Diputació Permanent.

 • 2

  Elecció dels vicepresidents i dels secretaris.

 • 3

  Composició de la Diputació Permanent (Tram. 397-00001/13)

  Ple del Parlament

  Elecció