Diputació Permanent

Dia:
Dimecres, 3 de març de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, davant de la Diputació Permanent perquè informi sobre la violència que pateixen diverses ciutats i l'actuació dels Mossos d'Esquadra (Tram. 361-00029/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre la garantia del dret a la llibertat d'expressió i de manifestació i el manteniment de la seguretat ciutadana (Tram. 350-00022/12)

  Vicepresident del Govern de la Generalitat

  Substanciació.

 • 3

  Decret llei 10/2021, del 23 de febrer, de mesures urgents de caràcter tributari i financer (Tram. 203-00090/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Compareixença del conseller d'Interior davant la Diputació Permanent per a informar sobre els esdeveniments que han tingut lloc arran de les mobilitzacions per l'empresonament de Pablo Hasél (Tram. 355-00274/12)

  Conseller d'Interior

  Debat i votació.

 • 5

  Compareixença del conseller d'Educació davant la Diputació Permanent per a informar sobre les condicions en què s'ha iniciat el segon trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el seguiment de les inversions (Tram. 355-00273/12)

  Diputació Permanent

  Sessió informativa.

 • 6

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, davant de la Diputació Permanent per a informar sobre la violència que pateixen diverses ciutats i l'actuació dels Mossos d'Esquadra (Tram. 350-00023/12)

  Diputació Permanent

  Compareixença.