Diputació Permanent

Dia:
Dimecres, 20 de gener de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del conseller d'Empresa i Coneixement davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les gestions fetes pels talls de llum sistemàtics en diversos municipis (Tram. 354-00443/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les condicions en què s'ha iniciat el segon trimestre escolar pel que fa a la seguretat, la reducció de les desigualtats i el seguiment de les inversions (Tram. 354-00446/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

 • 3

  Compareixença del conseller d'Interior i de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres mesures adoptades per a contenir el brot epidèmic de la Covid-19 (Tram. 355-00268/12)

  Conseller d'Interior i consellera de Salut

  Debat i votació.

 • 4

  Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent per a informar sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (Tram. 355-00269/12)

  Diputació Permanent

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença del conseller d'Interior davant la Diputació Permanent per a informar sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (Tram. 355-00270/12)

  Diputació Permanent

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent per a informar sobre el contracte subscrit el maig del 2020 amb l'empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l'inici d'any (Tram. 355-00271/12)

  Diputació Permanent

  Substanciació.

 • 7

  Decret llei 54/2020, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (Tram. 203-00080/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 8

  Decret llei 52/2020, del 22 de desembre, de represa de l'activitat escolar el segon trimestre del curs escolar 2020-2021 (Tram. 203-00077/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 9

  Decret llei 53/2020, del 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, del 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19 (Tram. 203-00078/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.