Diputació Permanent

Dia:
Dimecres, 13 de gener de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre les darreres mesures adoptades pel Govern per a contenir el brot epidèmic de Covid-19 (Tram. 350-00021/12)

  Vicepresident del Govern de la Generalitat

  Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, davant la Diputació Permanent sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (Tram. 354-00437/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (Tram. 354-00438/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del conseller d'Interior davant la Diputació Permanent sobre l'adopció de noves restriccions per la situació de la pandèmia de Covid-19 a la Cerdanya i el Ripollès (Tram. 354-00439/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut davant la Diputació Permanent perquè informi sobre el contracte subscrit el maig del 2020 amb l'empresa Ferroser Servicios Auxiliares per al seguiment dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l'inici d'any (Tram. 354-00442/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Decret llei 48/2020, de l'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, i del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre (Tram. 203-00073/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 7

  Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la Covid-19 (Tram. 203-00074/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 8

  Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer (Tram. 203-00075/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 9

  Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats territoris de Catalunya (Tram. 203-00076/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 10

  Decret llei 55/2020, del 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la Covid-19 (Tram. 203-00079/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.