Diputació Permanent

Dia:
Divendres, 7 d'agost de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident segon o vicepresidenta segona.

 • 2

  Decret llei 28/2020, del 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb l'ingrés mínim vital (Tram. 203-00053/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant la Diputació Permanent perquè informi sobre la seva absència a la conferència de presidents autonòmics del 31 de juliol del 2020 (Tram. 361-00022/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Diputació Permanent sobre les targetes moneder per a garantir l'accés a l'alimentació als infants en situació de vulnerabilitat (Tram. 354-00342/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació davant la Diputació Permanent sobre les targetes moneder per a garantir l'accés a l'alimentació als infants en situació de vulnerabilitat (Tram. 354-00343/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

 • 6

  Composició de la Diputació Permanent (Tram. 397-00001/12)

  Ple del Parlament

  Elecció