Diputació Permanent

Dia:
Dimecres, 1 d'agost de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Decret llei 3/2018, del 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (Tram. 203-00003/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 2

  Decret llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (Tram. 203-00004/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda davant la Diputació Permanent sobre els motius pels quals el Govern no va participar en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 19 de juliol de 2018 (Tram. 354-00004/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 1

Nota: 1. Si escau, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la compareixença del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda davant la Diputació Permanent sobre els motius pels quals el Govern no va participar en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 19 de juliol de 2018 (tram. 354-00004/12).