Diputaciˇ Permanent

Dia:
Dimecres, 27 de desembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Resoluciˇ de la PresidŔncia del Senat, del 27 d'octubre de 2017, per la qual es publica l'Acord del ple del Senat, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constituciˇ (Tram. 212-00001/11)

    Grup Parlamentari de Junts pel SÝ

    Debat i votaciˇ de la proposta d'interposiciˇ de recurs d'inconstitucionalitat.

    (dictamen del Consell de Garanties EstatutÓries: BOPC, 559, 4; Propostes de resoluciˇ: BOPC, 561, 3)